Sistemi i njoftimit të shpejtë për produktet e rrezikshme jo ushqimore - RAPEX Kosova

Detyrat e Trupit Koordinues


Trupi Koordinues është përgjegjës për mbikëqyrjen në treg të sigurisë dhe përputhshmërisë së produkteve jo-ushqimore.

Më shumë

Lajmërimet e fundit nga Kosova

Më shumë