Rreth Trupit Koordinues

Trupi Koordinues është themeluar me vendim të qeverisë së Kosovës numër 08/82 datë 30.03.2016. Trupi Koordinues përbëhet nga autoritetet inspektuese dhe Doganat e Kosovës për koordinim të aktiviteteve në fushën e mbikëqyrjes të tregut.

Me vendimin e ri të qeverisë, numër 06/85 datë 22.01.2019, Trupi Koordinues përbëhet nga autoritetet e listuara më poshtë.  

Inspektorati i Tregut

 • Emri: Naim Hajra
 • Email: naim.hajra@rks-gov.net

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Përfaqësues nga Inspektorati i Tregut

Inspektorati Sanitar

 • Emri: Ibrahim Tershnjaku
 • Email: ibrahim.tershnjaku@rks-gov.net

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Përfaqësues i Inspektoriatit Sanitar

Inspektorati i Energjisë

 • Emri: Hysni Komoni
 • Email: hysni.komoni@rks-gov.net

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Përfaqësues nga Inspektoriati i Energjisë

Inspektorati Farmaceutik

 • Emri: Shaban Osmanaj
 • Email: shaban.osmanaj@rks-gov.net

Ministria e Shëndetësisë

Përfaqësues nga Inspektoriati Farmaceutik

Inspektorati i Mjedisit

 • Emri: Ismet Dervari
 • Email: ismet.dervari@rks-gov.net

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Përfaqësues nga Inspektorati i Mjedisit

Inspektorati i Punës

 • Emri: Murat Vokshi
 • Email: murat.vokshi@rks-gov.net

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Përfaqësues nga Inspektorati i Punës

Departamenti për Siguri Publike

 • Emri: Driton Ademi
 • Email: driton.ademi@rks-gov.net

Ministria e Punëve të Brendshme

Përfaqësues nga Departamenti për Siguri Publike

Departamenti për Automjete Motorrike

 • Emri: Nehbi Shatri
 • Email: nehbi.shatri@rks-gov.net

Ministria e Infrastrukturës

Përfaqësues nga Departamenti për Automjete Motorrike

Agjencia e Metrologjisë

 • Emri: Bastri Sallahu
 • Email: bastri.sallahu@rks-gov.net

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Përfaqësues nga Agjencia e Metrologjisë

Dogana e Kosovës

 • Emri: Ardian Jashari
 • Email: ardian.jashari@dogana-ks.org

Ministria e Financave

Përfaqësues nga Dogana e Kosovës