• Numri i njoftimit: 21
  • Kategoria: Pajisje elektrike
  • Emri:
  • Produkti:
  • Marka: KOTA
  • Lloji / Numri i modelit: 6784, 2162
  • Numri i serisë / Barkodi:

Më shumë informata

Perdoruesi i produktit:

Konsumator


Lloji i njoftimit:

Rrezik serioz


Lloji i masave:

Masa detyruese


Kategoria e masave:

Terheqje e produktit nga tregu dhe masat shoqëruese


Shteti i Origjines:

Turqia


Lloji i Riskut:

Zjarri


Data e raportit:

2018-12-05

Përshkrimi i produktit:

Vleresimi i riskut dhe konkluzat :