Kordon pa kabëll (Ibrik)

 
  • Numri i njoftimit: 22
  • Kategoria: Pajisje elektrike
  • Emri: Kordon pa kabëll (Ibrik)
  • Produkti: Kazan elektrik
  • Marka: SCARLETT
  • Lloji / Numri i modelit: SC-20A
  • Numri i serisë / Barkodi: 6940032567352

Më shumë informata

Perdoruesi i produktit:

Konsumator


Lloji i njoftimit:

Rrezik serioz


Lloji i masave:

Masa detyruese


Kategoria e masave:

Terheqje e produktit nga tregu dhe masat shoqëruese


Shteti i Origjines:

Kina


Lloji i Riskut:

Shok elektrik


Data e raportit:

2019-01-28

Përshkrimi i produktit:

Kazan elektrik me enë metalike prej 2 litrash

Vleresimi i riskut dhe konkluzat :

Në rast të një defekti, kontejneri metalik i kazanit mund të bëhet i gjallë, duke çuar në një goditje elektrike për të përdoruesit. Produkti nuk është në përputhje me kërkesat e Regullores së Tensionit të Ulët dhe të Standard Evropian te harmonizuar SK EN 60335