METAL INOX

 
  • Numri i njoftimit: 27
  • Kategoria: Të tjera
  • Emri: METAL INOX
  • Produkti: Disk për prerje Betoni 350 mm
  • Marka: //
  • Lloji / Numri i modelit: 125 X 1,6 x 22.2 , 14A 32 T2 6Y
  • Numri i serisë / Barkodi:

Më shumë informata

Perdoruesi i produktit:

Konsumator


Lloji i njoftimit:

Rrezik serioz


Lloji i masave:

Masa detyruese


Kategoria e masave:

Refuzimi I importit ne kufi


Shteti i Origjines:

Kina


Lloji i Riskut:

Prerje


Data e raportit:

2020-03-10

Përshkrimi i produktit:

Disk për prerje Betoni 350 mm, origjina nga Kina, emërtimi EXTRA, Metal Inox, modeli; 12 x 1.6 x 22.2, 14A 32 T2 6Y, prodhuesi i panjohur, me origjinë nga Kina.

Vleresimi i riskut dhe konkluzat :

Produkti, disk për prerjen e betonit, emërtimi EXTRA NETAL Inox, modeli: 12 x 1.6 x 22.2, 14A 32 T2 6Y, me origjinë nga Kina , prodhuesi i panjohur. Produktet nuk janë te shoqëruar me dokumentacionin teknik. Gjate përdorimit përdoruesi mund te vije deri te mbytja- plagosja.