U mbajt takimi i Trupit Koordinues për Mbikëqyrjen e Tregut

single_thumb.jpg

Në takimin Trupi Koordinues të Mbikëqyrjes së Tregut miratoi programin e mbikëqyrjes së tregut për vitin 2020

Në takimin Trupi Koordinues të Mbikëqyrjes së Tregut miratoi programin e mbikëqyrjes së tregut për vitin 2020

Drejtuesi i projektit të Lëvizjes së Lirë të Mallrave, Vitomir Fister prezantoi rëndësinë e rregullave për shënimin e konformitetit të produkteve dhe njohjen e dokumenteve të huaja të konformitetit për Mbikëqyrjen e Tregut.

Ruzhdi Shehu, Zëvendës kryesuesi  i Trupit Koordinues për Mbikëqyrjen e Tregut prezantoi udhëzimet për bashkëpunimin midis Autoriteteve të Mbikëqyrjes së Tregut dhe Doganës