Sistem brzog upozorenja za opasne neprehrambene proizvode - RAPEX Kosovo

Dužnosti Koordinacionog Tela

Koordinaciono telo je odgovorno za nadzor nad tržištem u pogledu bezbednosti i usaglašenosti neprehrambenih proizvoda

Više

Najnovija saopštenja sa Kosova

Više