Kaciga za zaštitu na rad

 
  • Broj obaveštenja: 24
  • Kategoria: Zastitina oprema
  • Name: Kaciga za zaštitu na rad
  • Produkti: Kaciga
  • Brand: Mungon
  • Type / number of model: Mungon
  • Batch number / Barcode: /

More Info

Korisnik Proizvoda:

Strucni


Type of notifications:

Ozbiljan rizik


Type of measure:

Prinudne mere


Category of measure:

Zabrana stavljanja proizvoda na tržište i sve pratec?e mere


Zemlja Porekla :

Kina


Kategoria Rizika:

Smrt


Date of Report:

2020-06-02

Opis proizvoda:

Radni kapa-kaciga, bez trgova?kog imena, od plastike, žute, crvene, plave, crne i bijele boje, bez vezica na dnu glave, proizvod je nepaketiran, cijena po jedinici: 2,50 €, poreklo Kina

Procena rizika i zakljucci:

Zbog nedovoljne atraktivne vu?ne sposobnosti proizvoda i otpornosti na prodiranje udara, proizvod može doc?i do ljudskih povreda