Reflektirajuc?i prsluk sa prugama

 
  • Broj obaveštenja: 29
  • Kategoria: Li?na Zaštitna Oprema
  • Name: Reflektirajuc?i prsluk sa prugama
  • Produkti: Odeca velike vidljivosti
  • Brand: PRAXIS
  • Type / number of model: Art. 52257
  • Batch number / Barcode:

More Info

Korisnik Proizvoda:

Strucni


Type of notifications:

Ozbiljan rizik


Type of measure:

Prinudne mere


Category of measure:

Zabrana stavljanja proizvoda na tržište i sve pratec?e mere


Zemlja Porekla :

Kina


Kategoria Rizika:

Smrt


Date of Report:

2021-06-01

Opis proizvoda:

Reflektirajuc?i prsluk, PRAKSIS, art. 52257, upakovano u plasti?ne kese, žuta boja, narandžasto crvena, crvena, ozna?ena znakovima usaglašenosti, ostali obavezni znakovi, proizvela PRVAT LABE, poreklo Kina.

Procena rizika i zakljucci:

Proizvod ne ispunjava parametre koeficijenta retrorefleksije (R) za retroflektivni materijal za posebne performanse. Upotreba proizvoda u sumrak i noc?u zbog svojih slabo reflektujuc?ih performansi može ugroziti život korisnika - Smrt