Održan je sastanak Koordinacionog tela za nadzor tržišta

single_thumb.jpg

Na sastanku je Koordinaciono telo za nadzor tržišta odobrilo program nadzora tržišta za 2020

Na sastanku je Koordinaciono telo za nadzor tržišta odobrilo program nadzora tržišta za 2020

Vođa projekta kretanja slobodne robe Vitomir Fister predstavio je važnost pravila za obeležavanje usaglašenosti proizvoda i priznavanje stranih dokumenata o usaglašenosti za nadzor tržišta

Ruzhdi Shehu, zamenik predsednika Koordinacionog tela za nadzor nad tržištem, predstavio je smernice za saradnju između organa za nadzor tržišta i carine