Koordinaciono Telo za Tržišni Nadzor (KTTN)

Historija

Pre nekoliko godina u Republici Kosovo bilo je kritičnog nedostatka koordinacije i komunikacije između vlasti zaduženih za nadzor tržišta, što je umanjilo efikasnost njihovih aktivnosti. Koordinaciono Telo za Tržištni Nadzor (KTTN) je prvi put uspostavljena u Republici Kosovo 2016 godine odlukom Vlade br. 08/82 od 30.03.2016. Godine kako bi se obezbijedio efikasan koordinirani pristup nadležnih državnih inspekcija i drugih relevantnih institucija u oblasti sigurnosti i usklađenosti ne-prehrambenih proizvoda dostupnih na kosovskom tržištu. Kroz efikasniji inspekcijski nadzor stvorićemo neophodne uslove da proizvodi koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu ispunjavaju propisane uslove koji obezbjeđuju visok nivo zaštite javnih interesa kao što su zdravlje i sigurnost potrošača i radnika, zaštita života i zdravlja ljudi. domaćih životinja i biljaka, kao i zaštite životne sredine. Usvajanje novog Zakona br. 06 / L-041 o tehničkim zahtjevima i ocjeni usklađenosti u maju 2018 godine uspostavljena je poboljšana i detaljnija pravna osnova za rad KTTN-a koja je omogućila Vladi da donese novu odluku br. 06/85 od 22.01.2019. Godine koja je uspostavila ojačanu koordinaciju sa većim brojem relevantnih institucija kao članovi.

Ciljevi

Jedna od osnovnih sloboda je slobodno kretanje robe. Ekonomski operateri ne-prehrambene robe često mogu dovesti svoje proizvode na tržište bez potrebe prethodno odobrenje od strane nadležnog inspekcijskih organa. Ipak, oni moraju osigurati da proizvodi zadovoljavaju sve zakonske zahteve propisane tehničkim propisima. Inspekcijski organ to provjerava i poduzima mjere kojima se ograničava kretanje nesukladnih proizvoda na tržištu. Time se garantuje zaštita svih aspekata javnog interesa, kao što su zdravlje i sigurnost ljudi ili životne sredine, uz istovremeno obezbjeđivanje poštene konkurencije. 

Naš glavni cilj je da efikasno radimo u skladu sa zakonodavstvom kako bismo pomogli potrošačima, ekonomskim operaterima i državnim organima da se sastanu na tržištu Kosova. Kroz ispitivanje pitanja inspekcijskog nadzora u cilju postizanja visokog nivoa harmonizacije radnih metoda, kroz razvoj programa nadzora nad tržištem i kroz razmjenu informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ljudi, trebalo bi značajno poboljšati kosovsko okruženje u ovaj važan segment društva.

Mi se trudimo da se svi subjekti pridržavaju propisa u oblasti našeg djelokruga rada i na taj način doprinesemo dobro organizovanim odnosima na tržištu. Žalbe i sugestije, koje dobijamo linkom, svakodnevno se razmatraju i predstavljaju važne informacije o trenutnim tržišnim trendovima i odnosima. Svi tržišni inspektori mogu da rade na području širom Kosova, ali lokalni inspektori rade u okviru određene zanimanja znaju najbolje okolnosti na lokalnom nivou, tako da bismo vas zamolili da se obratite lokalnim organima za bilo koju informaciju ili žalbu koju možda imate. Pozivamo vas da zatražite pomoć u vezi sa žalbama ili postavite pitanje o nacionalnom zakonodavstvu o bezbednosti proizvoda. 

Za bolje informacije i zaštitu od svih opasnih proizvoda koji se nalaze na kosovskom tržištu sa relevantnim podacima objavljeni su linkovi na ovom sajtu i poseban link omogućava pristup EU-RAPEX (Sistem brzog upozorenja za opasne proizvode) koji vas obaveštava o najnoviji pronađenim opasni proizvodi na tržištu Evropske unije od kojih . postoji realna mogućnost da uđu i na kosovsko tržište.