Studijska poseta u Slovenji

single_thumb.jpg

Priprema za poboljšane aktivnosti u vezi sigurnosti liftovi

 

Projekt Slobodno kretanje robe (FMG) podržao je studijsku posjetu Sloveniji za službenike kosovskih institucija koje se bave pitanjima sigurnosti liftova. Tokom ove posjete održani su sastanci sa predstavnicima slovenskog Ministarstva ekonomskog razvoja i tehnologije, na kojima se razgovaralo o primjeni zakona (tehničkih pravila) o sigurnosti liftova i saradnji sa drugim ministarstvima (nadležnim inspektoratima) i postupku izdavanja ovlaštenja s tijelima za ocjenu sukladnosti koja redovito vrše inspekciju sigurnost liftova u upotrebi.

 

Na sastanku sa Nacionalnim tijelom za normizaciju (SIST) razgovarano je o pripremi i objavi u službenom glasilu usklađenih standarda o sigurnosti liftova i modelu pripreme i provedbe Nacionalne strategije za standardizaciju; tokom posjeta ZVD-u (Inspekcijsko tijelo) razgovaralo se o prvom i periodičnom pregledu liftova. Dokazan je pregled dve vrsta liftova.

 

Završni sastanak bio je sa inspekcijom rada radi razmjene iskustava u vezi s pregledom liftova u radnom okruženju. Tokom ovog sastanka sa predstavnicima Kosova uručene su dužnosti inspektorata rada i mjere koje su poduzele ako utvrde da je lift u opasnom stanju. Ovaj studijski posjet bio je vrlo važan za sve učesnike, koji su izravno imali koristi od iskustva i znanja slovenačke strane.